Ons College

Het College is opgericht in 1648; 369 jaar van traditie en goed en resultaatgericht onderwijs. Het College is volop in beweging en de leerling staat hierbij centraal. De school is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

LVO-Weert verbindt Het College Weert, BRAVO! College Cranendonck, de Philips van Horne en Het Kwadrant. De scholen hebben één gezamenlijke Centrale Directie en een servicepunt dat voor alle drie de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben alle drie een eigen locatiedirecteur,

De schoolleiding van Het College bestaat uit de Centrale Directie LVO Weert, de locatiedirectie en teamleiders.

Onderwijs

Op Het College Weert kunnen leerlingen terecht voor Atheneum en Gymnasium. Ook Koers Onderwijs, een nieuwe vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, is op Het College gevestigd. Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.


Levensecht

Het onderwijs op Het College is levensecht. Leerlingen maken naast de theorie ook kennis met de toepassing ervan. Ze worden uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Beide gebouwen bieden veel mogelijkheden om dit maatwerk vorm te geven. Iedereen heeft zoveel mogelijk zijn een eigen plek binnen het schoolgebouw met alle voorzieningen voorhanden: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Je leert van de leraar, zelfstandig en van elkaar. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend.

Leerling achter de cijfers
Hoewel ook op Het College cijfers erg belangrijk zijn, vinden wij het ook erg belangrijk om te kijken naar de leerling achter de cijfers. Zo kan een zes voor iemand een geweldige prestatie zijn, terwijl een ander er misschien weinig voor heeft hoeven doen. We kijken daarom ook naar wat voor leerling iemand is. Is hij of zij gemotiveerd? Kost de studie hem of haar veel moeite? Wat wil de leerling bereiken? Allemaal zaken die bij ons meespelen bij de overgang en bevordering naar het volgende leerjaar. 

Profielkeuze

Op het Atheneum en Gymnasium maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel: 1. Natuur & Techniek, 2. Natuur & Gezondheid, 3. Economie & Maatschappij of 4. Cultuur & Maatschappij.

Missie en kernwaarden

Het College wil niet alleen leerlingen met goede cijfers afleveren. Zelfstandigheid en zelfbewustzijn zijn zeer belangrijke leerdoelen. De school wil leerlingen afleveren die hun mannetje staan in deze maatschappij en die de uitdagingen weten aan te pakken.

De kernwaarden van de school zijn: vertrouwd, ontdekkend, inspirerend & dichtbij. Het College wil INSPIREREN en uitdagen om doelen en wensen te ONTDEKKEN en te realiseren. Hierbij is de school de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Om tot een goed resultaat te komen zijn gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en scholieren nodig. Dit bereiken we door een aanpak die weet te INSPIREREN en door DICHTBIJ de mensen te staan. Daadwerkelijk luisteren naar wensen en behoeften en deze in een VERTROUWDE omgeving vertalen naar concrete producten en faciliteiten die op een ONTDEKKENDE wijze worden aangeboden.

Visie

We zijn ons ervan bewust dat we werken met unieke en talentvolle leerlingen die in staat zijn om samen met ons een eigen leerweg uit te stippelen. Wij dagen deze leerlingen uit om vanuit een kritische houding zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en onderzoekende persoonlijkheden.


Prachtig gebouw

De hoofdlocatie van Het College in Weert heeft begin 2011 de deuren geopend van een prachtig gebouw in de groene en rustige omgeving van sportpark St. Theunis. Licht en transparant; waardoor het gebouw in open relatie met de omgeving staat en het karakter van Het  College als ‘school in het groen’ behouden is.

Naast de rust en de ruimte die de omgeving biedt, zijn er op sportpark St. Theunis adequate sportvoorzieningen zoals een sporthal, hockeyvelden, recreatievelden en een atletiekbaan voor de school beschikbaar. De combinatie van sport en school sluit aan bij het gegeven dat een groot aantal leerlingen aan Het College een carrière als aankomend topsporter combineren met onderwijs en veel leerlingen deelnemen aan de speciale sportklassen

De komst van het nieuwe schoolgebouw heeft het mogelijk gemaakt onderwijs aan te bieden binnen de eisen van deze tijd. Een grotere variatie in activiteiten vraagt nu eenmaal om een flexibel gebouw. Binnen de lokalen zijn alle voorzieningen voorhanden. Voor speciale vakken zoals gym, handvaardigheid en muziek gaan leerlingen naar aparte specials. De onder- en bovenbouw pauzeren gescheiden van elkaar. Dit zorgt voor rust binnen de school.

 
Schooltijden

Het lesrooster op Het College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Iedere dag volg je vier lesblokken van 75 minuten. Na 15:00 uur is het mogelijk extra activiteiten te volgen. Hierbij kun je denken aan de sportklas, huiswerkklas, steunles, etc. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling een vijfde blok heeft.  Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, heb je meestal de mogelijkheid om in je eigen omgeving, onder toezicht, aan het betreffende vak verder te werken. 


Lessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt Het College bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de vakken en opleidingen/leerstromen met hun afkortingen.

Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg  http://vacatures.stichtinglvo.nl of www.limburgzoektdocenten.nl om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. Bekijk hier wat onze scholen in Weert en Cranendonck je te bieden hebben.

Kijk ook eens naar:

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!