Klankbordgroepen

Ouders/verzorgers nemen een belangrijke plaats in binnen Het College. Zij zijn immers de eerst verantwoordelijken voor hun kinderen. De school geeft op verschillende manieren gestalte aan de centrale rol van de ouders/verzorgers. Zo heeft zij voor het contact tussen ouders/verzorgers en de school klankbordgroepen in het leven geroepen, welke per leerjaar georganiseerd zijn.


Informeel overleg
Terwijl de ouderraad op formele wijze contact heeft met de school, spreken de klankbordgroepen en schoolvertegenwoordigers op informele wijze over onderwerpen die de ouders/verzorgers en/of de school bezig houden, zoals opvang en begeleiding van de leerlingen en onderwijskundige ontwikkelingen. De leden van de ouderraad zijn lid van de verschillende klankbordgroepen.


Aanmelden
De klankbordgroepen bieden de school de mogelijkheid ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij de school te betrekken en nieuwe plannen aan de wensen van de ouders/verzorgers te toetsen. Klankbordgroepen evalueren de voorgaande periode en lanceren nieuwe ideeën en adviezen. Ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van de klankbordgroepen en/of zich kandidaat willen stellen, kunnen dit kenbaar te maken bij de teamleider van hun zoon of dochter.


Data
De data van de klankbordavonden in het schooljaar 2017-2018 staan vermeld in de jaaragenda.

Leerlingen

Naast de klankbordgroepen voor ouders/verzorgers kent Het College in de bovenbouw ook klankbordgroepen voor leerlingen. Door op informele wijze met de leerlingen te spreken kunnen zaken die de leerlingen bezig houden aan de orde worden gesteld. Tweemaal per jaar hebben de leerlingen net zoals de ouders/verzorgers een informeel gesprek over de gang van zaken op school; een gesprek dat wordt gevoerd met de betreffende teamleider. De uitkomsten van het overleg worden zowel met de locatiedirecteur als de betreffende mentoren doorgenomen.

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van de klankbordgroepen en/of zich kandidaat willen stellen, kunnen hierover contact opnemen met hun teamleider.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!