Aandachtspunten

In het schooljaar 2020-2021 besteedt de Ouderraad, via verschillende commissies, onder meer aandacht aan:

 • Communicatie tussen ouders/verzorgers en de school; Worden veranderingen/vernieuwingen binnen de school duidelijk aan ouders doorgegeven? Zijn ouders tijdig op de hoogte van zaken die op school spelen? Voldoet de informatie die verspreid wordt via de nieuwsbrief, de website en de schoolgids? Hoe kan de ouderparticipatie worden bevorderd?
   
 • Onderwijs; Hoe kunnen we het voortgezet onderwijs in Weert en Budel verbeteren? Welke maatregelen worden genomen om lesuitval te voorkomen? Hoe vindt de invulling van het computer-ondersteund leren plaats? Wat zijn de uitgangspunten voor leerlingbegeleiding in de toekomst?

 • Mediagebruik; Hoe gaat de school, samen met ouders en leerlingen, om met het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen en social media (smartphones, tablets) binnen en buiten school?
   
 • Open Huis; de ouderraad presenteert zich tijdens het Open Huis aan potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.
   
 • Bijzondere activiteiten; de Ouderraad levert tevens een bijdrage aan de organisatie van het kerstbal/nieuwjaarsbal, de diploma-uitreiking en buitenschoolse activiteiten.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!