Nieuws

Wist u dat? De toetsweek

10 februari 2022
Terug

De toetsweek zit er op. We zijn nu bezig met de inhaaldagen. Onderstaande 'Wist u dat?' willen we graag eens met jullie delen om te laten zien wat er afgelopen toetsweek allemaal extra is georganiseerd voor onze leerlingen. Het was een heel karwei. Een kijkje achter de schermen op Het College... 


Wist u dat tijdens de toetsweek...

 • 100 verschillende leerlingen één of meerdere toetsen online gemaakt hebben;
 • 31 leerlingen één toets online maakten;
 • 12 leerlingen twee toetsen online maakten;
 • 12 leerlingen drie toetsen online maakten;
 • 8 leerlingen vier toetsen online maakten;
 • 9 leerlingen vijf toetsen online maakten;
 • 15 leerlingen zes toetsen online maakten;
 • 4 leerlingen zeven toetsen online maakten;
 • 3 leerlingen acht 8 toetsen online maakten;
 • 4 leerlingen negen toetsen online maakten;
 • 2 leerlingen tien toetsen online maakten;
 • 366 toetsen online gemaakt zijn;
 • elke gemaakte toets gedownload wordt en verstuurd wordt naar de betreffende vakdocent (in sommige gevallen zelfs geprint en in het postvakje gedaan);
 • 71, 47, 44, 42, 32, 32 leerlingen per dag voor 1, 2 of zelfs 3 toetsen waren ingepland;
 • 35 MS Teams-vergaderingen zijn aangemaakt;
 • 92 toetsen in exam.net klaargezet zijn, elk met een unieke code;
 • 145 documenten (toetsen, bijlagen, extra materiaal) opgeslagen zijn, sommige zelfs meerdere malen omdat er nog wijzigingen aangebracht waren;
 • in de onderbouw soms vier versies van één toets zijn: atheneum, gymnasium, atheneum TTO, gymnasium TTO;
 • er soms twee onderdelen per toets werden aangeboden: 1 zonder hulpmiddelen, 1 met hulpmiddelen;
 • 48 uur door drie extra surveillanten is gesurveilleerd (1 moderator en 2 surveillanten);
 • 6 moderatoren in exam.net hebben gemonitord;
 • 34 extra surveilleermomenten zijn geweest, veelal door docenten met een positieve besmetting, maar met weinig klachten, van thuis uit;
 • 165 mails zijn gekregen van docenten om toetsen aan te leveren, wijzigingen aan te leveren, uitleg te vragen, etc.;
 • elke dag herinneringen verstuurd zijn voor ontbrekende toetsen, verkeerde format, etc.;
 • 259 mails zijn gekregen van leerlingen/ouders om leerlingen aan te melden, uitleg te vragen, leerlingen weer af te melden, etc.;
 • (gelukkig) een deadline was van 17 uur, zodat de aanmeldingen van laat op de avond, ’s nachts en ’s morgens vroeg niet meer toegevoegd konden worden;
 • 188 mails verstuurd zijn aan leerlingen/ouders/docenten om bevestiging te geven, onduidelijke instructie te verhelderen, onvolledige gegevens (zowel van toetsen als van leerlingen), etc.
 • 5 telefoontjes gepleegd zijn om ouders/docenten uitleg te geven over de werkwijze;
 • 2 personeelsleden bijna fulltime bezig zijn geweest om alles te ontvangen, sorteren, controleren, klaarzetten/klaarleggen.


En dan nu de inhaaltoetsen. Wist u dat...

 • 149 leerlingen zich hebben gemeld voor een inhaaltoets;
 • 30 van deze aanmeldingen ná de deadline (zondag 20.00 uur) binnen kwamen;
 • 5 leerlingen de toetsen (weer) online maken;
 • 258 inhaaltoetsen gemaakt worden;
 • 14 van deze toetsen online worden afgenomen.

Het is al met al een hele klus geweest, maar we zijn blij dat we het voor de leerlingen op deze manier hebben kunnen organiseren. Voor een volgende toetsweek beraden we ons of dit op dezelfde manier realiseerbaar is. We zullen hier tijdig over communiceren via de website.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!