Nieuws

Werkwijze vak Nederlands

14 september 2017
Terug

Graag willen wij alle ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1 informeren over de werkwijze binnen het vak Nederlands. Deze werkwijze wijkt op een aantal punten af van de andere vakken. Het doel van de aanpassingen is het aanbieden van maatwerk, waarbij de leerling zijn eigen tempo bepaalt en voor een groot deel verantwoordelijk wordt voor zijn leerproces. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de leerling voor bepaalde vaardigheden zelf kan beslissen wanneer hij klaar is voor een toetsmoment.

Uitgewerkt betekent dit het volgende:

  • Er vinden in de toetsweek geen toetsen plaats, maar de leerling kiest binnen een vastgesteld kader wanneer hij kan/wil toetsen. Een gevolg hiervan is dat een duidelijke beoordeling voor het vak Nederlands kan ontbreken op het eerste rapport. De leerling krijgt geen cijfers voor spelling/grammatic, maar een voortgangsbeoordeling (onvoldoende/voldoende). De leerling heeft tijdens de eerste les Nederlands het PTO en een planner met daarop alle ingeplande toetsen gekregen.
  • Een ander onderdeel van het maatwerk is dat een leerling kan herkansen.
  • Om het leerproces in kaart te brengen voor zowel leerling, docent als ouder, documenteert de leerling zijn voortgang in een taalportfolio. Dit portfolio is voor u ook ter inzage. U kunt dus de voortgang van het leerproces blijven volgen. 

Uw zoon/dochter heeft tijdens de eerste les Nederlands een uitgebreide instructie gekregen over de werkwijze tijdens dit schooljaar. Hij/zij kan u dus van aanvullende informatie voorzien. Bij eventuele onduidelijkheden kunt u vragen stellen aan de vakdocent.

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!