Nieuws

Verstrekking groepsfoto's schoolfotograaf

5 november 2019
Terug

We krijgen de afgelopen weken veel vragen over de verstrekking van de groepsfoto’s die begin dit schooljaar door Face2Face gemaakt zijn. Wij hebben in eerdere berichten al aangegeven dat wij als school in geval van groepsfoto’s toestemming moeten vragen voor elke leerling die herkenbaar in beeld is. Als ouders geen toestemming geven (principieel niet of omdat ze het ‘helaas’ vergeten) dan betekent dat vooralsnog dat de klassenfoto van de betreffende klas niet uitgereikt kan worden.

Toestemming geven

Omdat wij toch graag alle leerlingen een groepsfoto willen verstrekken, vragen wij hierbij nogmaals of ouders/verzorgers die hun keuze nog niet kenbaar hebben gemaakt, dit alsnog willen doen. Het is mogelijk om via deze link al dan niet uw toestemming te verlenen.

Nadat u uw keuze heeft doorgegeven aan Face2Face kan deze niet worden herzien. Met het verstrekken van uw toestemming is volledig voldaan aan de AVG.

Indien u toestemming geeft voor deelname aan de groepsfoto geeft u daarmee NIET automatisch toestemming voor verder gebruik of publicatie van deze foto door de school. Zo nodig wordt hiervoor separaat toestemming gevraagd.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!