Nieuws

Verlofbriefje

1 februari 2018
Terug

Indien een leerling voor één of meerdere lessen vrij nodig heeft voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, tandarts of orthodontist, dan dient de leerling een verlofbriefje in te leveren. We merken dat er de laatste tijd twee verschillende versies van dit verlofbriefje in omloop zijn. Op één versie ontbreekt de kolom ‘handtekening mentor/(ass.) teamleider’. Daarom hierbij nogmaals de juiste versie van het verlofbriefje. Tevens herhalen wij graag even de afspraken omtrent de aanvraag van verlof:

  1. De leerling meldt zicht vóór de verlofdatum bij de mentor met de aanvraag voor verlof. 
  2. De leerling heeft een verlofbriefje met daarop:
    * reden van verlof
    * datum en uren van verlof
    * handtekening ouder/verzorger
  3. De mentor geeft (eventueel) goedkeuring en plaatst handtekening
  4. De leerling gaat met het verlofbriefje naar het Open Leercentrum/mediatheek en stopt het, vóór de verlofdatum, in de brievenbus waarna het verwerkt wordt. 

Als een leerling halverwege een les de les moet verlaten, dan geldt dezelfde procedure met uitzondering van regel 4. Die wordt:

De leerling neemt het verlofbriefje, ondertekend door ouder/verzorger en mentor/(assistent)teamleider mee naar de les en toont dit de docent. Na het verlaten van de les, stopt de leerling het briefje in de brievenbus in het Open Leercentrum/mediatheek.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!