Nieuws

Verlofaanvraag

9 juni 2015
Terug

Indien een leerling voor één of meerdere lessen vrij nodig heeft voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, tandarts of orthodontist kunnen de ouders dit telefonisch doorgeven aan de receptioniste of een ondertekend verlofbriefje inleveren in de brievenbus bij de mediatheek (2.03). We merken de laatste tijd dat steeds meer ouders per mail om verlof vragen. Deze aanvragen zijn echter moeilijk op echtheid te toetsen. We kunnen deze aanvragen dan ook niet in behandeling nemen.

Ook willen wij u vragen deze afspraken zo veel als mogelijk na 14.55 uur te plannen. In geval van een feest in de familie of een andere gebeurtenis, dienen de ouders tijdig contact op te nemen met de teamleider.


Ziekmelding

Indien een leerling ziek is, geven de ouders voor 09:00 uur telefonisch een ziekmelding door aan de receptie van de betreffende locatie. Om te kunnen controleren of een leerling inderdaad nog ziek thuis is, is het noodzakelijk dat de ouders elke schooldag dat de leerling ziek is even bellen. Leerlingen die gedurende de dag ziek worden, dienen zich te melden bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouders voordat een leerling naar huis mag. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw telefoonnummer(s) in Magister steeds up-to-date zijn.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!