Nieuws

Vacature ouder Ondersteunings-planraad (OPR)

30 juni 2022
Terug

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband (SWV) en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan. 

Momenteel is er een vacature voor deelname door een ouder vanuit Het College. Bij interesse of vragen mag u contact opnemen met Isabelle Paulussen via: i.paulussen@stichtinglvo.nl

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!