Nieuws

Uitbreiding klankbord begaafdheidsprofiel

14 maart 2019
Terug

Het College maakt sinds 2008 deel uit van het landelijk netwerk Begaafdheidsprofielscholen VO. Er is een Klankbordgroep Begaafdheidsprofiel actief. Deze groep komt ieder schooljaar samen. Graag willen we de Klankbordgroep Begaafdheidsprofiel uitbreiden met maximaal 1 ouder van een hoogbegaafde brugklasleerling

U krijgt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het Begaafdheidsteam. Doel van de bijeenkomsten is om de actuele zaken met betrekking tot HB-beleid en HB-begeleiding met ouders te bespreken en nieuwe plannen te presenteren. Ervaringen en kennis kunnen onderling worden gedeeld en de school en ouders kunnen elkaar ondersteunen.

Indien u beschikbaar bent op donderdag 6 juni a.s. en interesse heeft in het meedenken over het HB-onderwijs op Het College dan vragen we u zich aan te melden bij Mariëlle van Hertum (m.vanhertum@lvo-weert.nl) en/of Willem Salemans (w.salemans@lvo-weert.nl), coördinatoren begaafdheidsprofiel.


Klankbordgroep Begaafdheidsprofiel

  • Donderdag 6 juni 2019
  • Tijdstip: 15.15 tot 16.30 uur

We zien uw reacties graag tegemoet!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!