Nieuws

Toetsweek, kijk- en luistertoetsen en extra lesaanbod

19 januari 2021
Terug

Begin februari staat de tweede toetsweek gepland voor alle leerjaren. Per leerjaar zijn hiervoor richtlijnen opgesteld. In bijgevoegde brieven leest u welke richtlijnen dit zijn. In de brief van V5 en V6 is tevens informatie opgenomen over de kijk- en luistertoetsen en het extra lesaanbod.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!