Nieuws

Stand van zaken heroriëntatie onderwijs Weert

2 juli 2020
Terug

Eerder hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de heroriëntatie van het voortgezet onderwijs in Weert. Hierbij informeren we u over de actuele stand van zaken.

In de periode januari-april hebben we drie werksessies gehouden met een zestigtal betrokkenen. Doel was om richtinggevende uitspraken te doen over de gewenste inrichting van ons onderwijs vanaf schooljaar 2022-2023. Hierbij waren zowel medewerkers van onze scholen betrokken als een aantal externen. Die laatste groep bestond uit o.a. ouders (PO en VO), leerkrachten primair onderwijs, gemeente Weert en het bedrijfsleven.

Waar we het over eens waren, was de noodzaak focus aan te brengen in ons onderwijsaanbod. Dat betekent:

  1. Investeren in het versterken van de basis in plaats van het extra aanbod.
  2. Investeren in extra ondersteuningsmogelijkheden.
  3. Keuzes maken in aanbod en dat wat je doet goed doen.


Verder kwamen de volgende zaken duidelijk naar voren:

  • Voor ouders en leerlingen (met name mavo, havo en vwo) is er de wens om een keuzemogelijkheid te hebben voor een schoollocatie.
  • Op- en afstroommogelijkheden, uitstel van keuze, inrichten heterogene brugklassen.
  • Veiligheid voor kwetsbare leerlingen op ons vmbo en in het praktijkonderwijs.

De afgelopen periode hebben we gebruikt om deze richting uit te werken in een aantal scenario’s. Met de medezeggenschapsraden gaan we na de zomervakantie in gesprek over hoe we dit verder gaan concretiseren.

Duidelijk is in ieder geval dat voor het praktijkonderwijs gezocht wordt naar een passende locatie elders in Weert. Aangezien het om een kwetsbare groep leerlingen gaat, is het voor LVO een voorwaarde dat de leerlingen, de docenten en de school van het praktijkonderwijs fysiek bij elkaar blijven.

Voor nu: geniet van een welverdiende vakantie!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!