Nieuws

Saviër Atya naar het LAKS

11 juni 2015
Terug

Deze week werd HAVO-4 leerling Saviër Atya in de Algemene Leden Vergadering van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in Utrecht unaniem gekozen tot lid van het presidium. Hét orgaan dat de Algemene Leden Vergaderingen voorzit en adviseert bij het correct tot stand komen van en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Om toegang tot het presidium te krijgen hield Saviër op 8 juni jl. een pitch. Deze werd met een staande ovatie ontvangen met een unaniem besluit tot gevolg.


Eindexamenklachtenlijn

Saviër was de afgelopen weken actief bij de Eindexamenklachtenlijn van het LAKS in Amsterdam. Al snel kwam hij er achter dat het LAKS meer is dan alleen de klachtenlijn. Hij hoorde over andere functies en was gedreven om voor het LAKS te blijven werken. Saviër: “Ik behartig graag de belangen van scholieren en wilde daarom graag bij het LAKS betrokken blijven. Uiteindelijk koos ik ervoor te solliciteren naar een plek bij het presidium. Het presidium bestaat uit drie personen en je kunt de taak vergelijken met een voorzitter bij de Tweede Kamer.”


Lidmaatschap leerlingenraad

Als lid van de leerlingenraad op Het College heeft Saviër ervoor gezorgd dat de leerlingenraad van de school binnenkort lid wordt van het LAKS. Dit betekent dat de raad invloed heeft op de besluiten die er genomen worden. Saviër: “Twee leerlingen van Het College worden gekozen om de leerlingraad te vertegenwoordigen bij de Algemene Leden Vergadering van het LAKS. Onderwerpen waar het LAKS over vergadert zijn o.a. de rekentoets, het VMBO en het leenstelsel. Op deze manier kunnen we nog beter de belangen van de middelbare scholieren behartigen.”

Voor vragen met betrekking tot het LAKS of de functie van Savier kunt u Saviër een mail sturen.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!