Nieuws

Renske Blom jeugdwinnaar ‘zijstraten worden blikvangers’

1 februari 2016
Terug

Onder grote belangstelling zijn zondagmiddag 31 januari de winnende ontwerpen voor de prijsvraag 'lelijke zijstraten veranderen in fraaie blikvangers' bekend gemaakt. In september 2015 kwam er een oproep aan de Weerter gemeenschap om een voorstel in te dienen waardoor een lelijke zijstraat in een fraaie blikvanger omgevormd zou worden. Op Het College hebben alle klassen van tekendocente Mathilde Pil aan deze actie deelgenomen. Zij hebben zich in de klas op de actie voorbereid door het leren van perspectief en streetart. En niet zonder succes: op 31 januari jl. won Renske Blom de eerste prijs in de categorie jeugdinzendingen! De jury verstrekte bovendien eervolle vermeldingen aan Josephien Kersten, Kirsten van der Ham en Daphne Hendrikx.


Extra jeugdprijzen

De organisatie was aangenaam verrast door het grote aantal inzendingen: meer dan 100! Daaronder dus ook veel middelbare scholieren, welke betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving grote indruk op de organisatie gemaakt heeft. Dat had hen er toe doen besluiten om naast de reeds aangekondigde prijzen extra jeugdprijzen toe te voegen. En niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit en de originaliteit van de inzendingen heeft het de jury niet gemakkelijk gemaakt.


Uitslag

Uiteindelijk heeft de jury op basis van de criteria ‘originaliteit, creativiteit en uitvoerbaarheid’ een keuze gemaakt. Er werd zowel een prijs voor de jeugd uitgeroepen als voor de volwassenen. Het juryrapport luidt als volgt:

Jeugd – Renske Blom:
Na een nadere doorwerking van de zes geselecteerden jeugdinzendingen heeft de jury de eerste prijs toegekend aan Renske Blom met de inzending ‘Maak Weert een beetje mooier/ rechthoeken’. Daarnaast heeft de jury gemeend eervolle vermeldingen te verstrekken aan:

  • Josephien Kersten – Steegje in Weert
  • Kirsten van der Ham – Ledscherm met bewegingssensor
  • Daphne Hendrikx – Wees in de wolken. Met Ons In Weert.

Zij kregen allen een geschenkbon.

Algemeen kan gesteld worden dat deze vier inzenders er veel werk van hebben gemaakt en verdienen daarmee een dikke pluim! De vier voorstellen zijn heel verschillend van opzet, echter de prijswinnares is het meest duidelijk, het meest uitgesproken, het meest helder in haar idee en heeft dat idee consequent uitgewerkt in al zijn eenvoud. Het voorstel is eenduidig en heeft betrekking op de hele steeg. De jury heeft vooral gekeken naar de originaliteit en heeft de beoordeling mee laten wegen dat de jeugdige inzenders een achterstand hebben ten opzichte van de volwassenen. Een gebrek aan professionaliteit is geen item geweest.

architectuur_aang.jpg


Volwassenen – Jo Brunenberg en Rino Boersma

Bij de verdere beoordeling van de inzendingen door volwassenen, deels met een professionele achtergrond, heeft de jury de eerste prijs toegekend aan: Jo Brunenberg en Rino Boersma met ‘Opgefrist’. De nummer 2 was Marc Engels met de ‘Wierter Stadshoeef’ en de nummer 3 Studio Bruce met ‘Colour my Street’.


Doeltreffende oplossingen

In zijn algemeenheid hebben alle prijswinnaars zich in hun plannen bekommerd om de hele straat/steeg en zich niet beperkt tot de ingang ervan. Alle drie tonen in hun werk geen krampachtig zoeken, maar simpele en doeltreffende oplossingen. De plannen zijn uitvoerbaar, redelijk hufterproof en daarbij eerlijk en realistisch gepresenteerd.

Voor de eerste prijswinnaar geldt dat de voorgestelde oplossing uitvoerbaar is in alle steegjes, terwijl elke steeg toch een eigen karakter krijgt. Het accent op de ‘vloer’ leggen trekt de bezoekers als vanzelf de steeg in, pakt gelijk de aandacht. De lichtkleurige, bijna witte bestratingsvlakken weerkaatsen tegen de steegwanden, waardoor ook deze oplichten. Door de uitvoering ben je enkel afhankelijk van gemeentelijk eigendom, de straatvlakken en niet van privaat eigendom en de gevelwanden. Het plan getuigt van helderheid, is prachtig in zijn eenvoud. Het bestratingsvlak trekt direct aandacht en leid af van storende elementen er omheen. De combinatie van een artistieke structuur met strakke groenelementen is sterk.


Jury

De jury was samengesteld uit: Mascha Munnichs (Bewoners Organisatie Binnenstad), Werner Mentens (Beleidsadviseur groen en landschap gemeente Weert), Nienke van Gerwen (Centrum Management Weert), Renier Vaessen (beeldend kunstenaar) en Cees Metz (architect en voormalig voorzitter Welstandscommissie).


Foto's van de prijsuitreiking zijn te vinden in de fotogalerij.