Nieuws

Rekenonderwijs op Het College

16 november 2017
Terug

Op 10 oktober 2017 is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Hierin wordt gesproken over een mogelijke wijziging over de rekentoets als eindexamenonderdeel. Rekenen blijft een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, maar de vorm van toetsing verandert mogelijk. Op dit moment blijft de situatie echter onveranderd tot minister Slob een besluit heeft genomen over de verdere inkleuring van dit beleid. Zodra er aanpassingen in ons rekenonderwijs plaats gaan vinden, zullen we u hier uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!