Nieuws

Regels neusverkoudheid aangescherpt

2 december 2021
Terug

Graag willen we alle leerlingen en ouders/verzorgers erop wijzen dat de regels voor milde neusverkoudheid per 29 november zijn aangepast. Een leerling mag bij verkoudheidsklachten niet naar school. Hij of zij blijft thuis en laat zich testen bij de GGD. Niet-kwetsbare mensen met milde coronagerelateerde klachten mogen vanaf 2 december voortaan eerst thuis een zelftest doen. Is die test positief, dan pas moeten ze naar een GGD-teststraat voor een bevestiging van de uitslag. 

De leerling kan afstandsonderwijs volgen en mag weer naar school na een negatieve zelftest/PCR-test óf als hij/zij 24 uur klachtenvrij is. De verantwoordelijkheid voor het tonen van een negatieve zelftest/PCR-testuitslag ligt bij de leerling (en ouders/verzorgers). 

Mocht je niet testen (thuis of bij de GGD), dan ga je zeven dagen in quarantaine waarbij de dag van de zelftest als dag 0 gezien wordt. Je mag na deze zeven dagen uit quarantaine, mits je 24 uur klachtenvrij bent.


Beslisboom als leidraad

Als leidraad houden wij de actuele beslisboom aan, versie d.d. 23 november. De richtlijnen van het RIVM zijn leidend; de beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven. De beslisboom dekt niet alle situaties. Het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten, maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het VO-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!