Nieuws

PTO (Programma van Toetsing Onderbouw)

6 oktober 2021
Terug

Het PTO voor leerjaar 1, 2 en 3 is vanaf nu terug te vinden op de website (onder 'documenten'). Hier kunnen de leerlingen zien welke toetsen, opdrachten of handelingsdelen zij per vak dit schooljaar moeten maken. De PTO’s staan per leerjaar en zijn onderverdeeld in atheneum, atheneum TTO, gymnasium en gymnasium TTO.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!