Nieuws

Pta’s, examen- en schoolexamen-reglementen

26 september 2019
Terug

In de MR-vergadering van maandag 16 september jl. zijn de pta’s, examen- en schoolexamenreglementen voor schooljaar 2019-2020 goedgekeurd.

Vervangingsregeling

De grootste wijziging in het schoolexamenreglement betreft het vervallen van de vervangingsregeling. Hiervoor in de plaats komen herkansingen, zoals ook terug te lezen is in het schoolexamenreglement. De reden voor het schrappen van de vervangingsregeling uit het schoolexamenreglement is tweeledig. Na alle zaken die de laatste 1,5 jaar gespeeld hebben rondom pta’s en reglementen binnen de Stichting LVO, hebben we onze eigen regelingen nogmaals goed bekeken en geëvalueerd. Na afstemming met het bestuur van LVO en daarna op advies van het bestuur van LVO hebben we onze reglementen aangescherpt en is de vervangingsregeling uit het schoolexamenreglement gehaald. Daarnaast zien we dat door het toepassen van de vervangingsregeling de voorspellende waarde van de cijfers onder druk komt te staan.

Modules 

Naast bovengenoemde wijziging, wordt met ingang van dit schooljaar op VWO-4 binnen de vakken Nederlands en wiskunde op een andere wijze gewerkt. De lesstof is onderverdeeld in modules voor het gehele cohort. Leerlingen zien op deze manier de complete stof tot en met het schoolexamen in het pta staan. Door het aanbieden van de lesstof in modules is het voor leerlingen makkelijker om te versnellen of te vertragen voor deze vakken. Alles in overleg met de vakdocent. Op deze manier dragen we bij in het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen. Doel is om in de toekomst ook de andere vakken modulair aan te gaan bieden.

De pta’s, examen- en schoolreglementen zijn te vinden op de website onder Documenten.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!