Nieuws

Protocol volledige heropening school

11 juli 2020
Terug

Na een lange periode van aangepast onderwijs, mogen we na de zomervakantie eindelijk volledig open. De volledige heropening zal na de zomervakantie wel op een aangepaste manier gebeuren. Zo moeten leerlingen en onderwijs (ondersteunend) personeel altijd 1,5 meter afstand houden ten op zichten van elkaar. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.

Op dit moment werken we aan het protocol voor de volledige heropening. We streven er naar dit in de laatste week van de schoolvakantie te publiceren. In dit protocol nemen we richtlijnen op over de leerling- en personeelsstromen tijdens de leswissels en het desinfecteren van de werkplekken van docenten én leerlingen. Uiteraard blijven de algemene spelregels van kracht zoals regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog, geen handen schudden en papieren zakdoeken gebruiken.


Met klachten niet naar school

Het blijft belangrijk dat onderwijs (ondersteunend) personeel en jongeren die zelf óf gezinsleden met coronaklachten hebben niet naar school komen. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!