Nieuws

Praktische opdracht VWO-5

26 april 2018
Terug

Wegens afwezigheid van een van de vakdocenten geschiedenis is het niet mogelijk om de praktische opdracht voor VWO-5 vóór de deadline van de herkansing/vervangingsregeling af te ronden. Deze PO wordt uit de herkansings/vervangingsregeling gehaald. Dit is ook via een erratum gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs. De PO wordt later afgerond en wordt wel opgenomen in het jaargemiddelde.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!