Nieuws

Pensioen dhr. Curfs

14 januari 2021
Terug

Een echte laatste les kan het in deze coronatijd helaas niet genoemd worden, maar toch willen we graag even stil staan bij het vertrek van dhr. Curfs, docent aardrijkskunde. Hij gaat na meer dan 40 dienstjaren aan Het College genieten van zijn pensioen. We hadden hem graag samen met de leerlingen in het zonnetje gezet.

Langs deze weg willen we dhr. Curfs heel hartelijk danken voor zijn inzet al die jaren en wensen hem alle geluk voor de toekomst! De aardrijkskundelessen van dhr. Curfs in de bovenbouw zijn 4 januari jl. al overgenomen door dhr. De Goeij. De lessen aardrijkskunde en burgerschap in de onderbouw worden overgenomen door mevrouw Vos.  

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!