Nieuws

Overzicht coronamaatregelen VO

9 november 2021
Terug

We merken dat er op dit moment veel vragen zijn over de coronamaatregelen die gelden voor het voortgezet onderwijs. We hebben daarom de belangrijkste informatie voor jullie op een rij gezet. Tevens hebben we een aantal documenten als bijlage aan dit artikel toegevoegd. De genoemde maatregelen worden in ieder geval tot en met de persconferentie van vrijdag 12 november gehanteerd. Mochten er na de persconferentie wijzigingen worden doorgevoerd, dan zullen wij hierover tijdig communiceren.


Moet ik in quarantaine als ik in contact ben geweest met een positief getest persoon?

Ben je in nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) geweest met iemand die corona heeft en ben je (nog) niet beschermd? Blijf dan thuis in quarantaine en laat je testen bij de GGD. Contacten die binnen het bron- en contactonderzoek als voldoende beschermd worden beschouwd, hoeven als ‘huisgenoot of overig nauw contact’ niet meer in quarantaine. Dit is o.a. het geval bij volledige vaccinatie met twee weken wachttijd na de laatste prik. Steeds meer leerlingen zullen dus niet meer in quarantaine hoeven bij een besmetting op school.

besmetting_wattedoen.jpg

Hoe zit het met zelftesten?

Omdat de vaccinatiegraad van kinderen van 12 jaar en ouder snel toeneemt, vervalt het risicogericht zelftesten op school. Bij leerlingen en medewerkers die beschermd zijn, is zelftesten niet nodig. Je wordt als beschermd gezien als je:

  • 14 dagen of langer geleden je tweede prik hebt gekregen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
  • 14 dagen of langer geleden je eerste prik hebt gekregen van één van bovenstaande vaccins én corona hebt gehad; of
  • 28 dagen of langer geleden je Janssen-vaccinatie hebt gekregen; of
  • minder dan zes maanden geleden corona hebt gehad.

Alleen leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, worden gevraagd om twee keer per week een zelftest te doen en bij een positieve uitslag thuis te blijven en zich te melden bij de GGD. De zelftesten kunnen gratis worden opgehaald bij het Front Office. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig.


Wanneer blijf ik thuis en wanneer niet?

Ouders en leerlingen twijfelen geregeld of een leerling wel of niet naar school mag komen. Een handig hulpmiddel bij het maken van deze keuze is de Beslisboom 12+ thuisblijven of niet? De Beslisboom is hier te downloaden en staat ook op onze coronapagina.


Kan ik afstandsonderwijs volgen als ik ziek ben of in quarantaine moet?

We ontvangen geregeld vragen van leerlingen die bijvoorbeeld een dag ziek zijn of ze afstandsonderwijs kunnen volgen. Hoewel we het prijzen dat leerlingen gemotiveerd zijn om de instructie te volgen, is het praktisch erg complex om alle leerlingen die een dag ziek zijn online te bedienen. De afspraak blijft dan ook dat een leerling die één of enkele dagen afwezig is, net als in het verleden, de lesstof bij moeten werken en inhalen met behulp van de planners en lesstof in Itslearning en het huiswerk in Somtoday.

Leerlingen die in quarantaine moeten, bieden we wel afstandsonderwijs aan. Ook leerlingen die vanwege een zorgsituatie of blessure langdurig afwezig zijn, kunnen met de mentor afspraken maken voor het volgen van afstandsonderwijs. Onder ‘langdurig’ verstaan we langer dan vijf dagen.


Hoe zit het met 1,5 meter in de scholen?

Het is goed om daar waar het kan het advies om 1,5 meter afstand te houden te volgen. We willen leerlingen vragen om, indien mogelijk, zoveel mogelijk 1,5 m afstand te houden tot de docent.


Welke maatregelen gelden er op dit moment nog wel?

Maatregelen die op dit moment nog wel van kracht zijn voor het voortgezet onderwijs:

  • Was vaak en goed je handen. In alle lokalen zijn materialen aanwezig om de werkplekken te reinigen.
  • Pauzeer zoveel mogelijk buiten.
  • Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Klachten die kunnen passen bij COVID-19 zijn:

    verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid en verhoging óf koorts boven de 38 graden. Wie positief test, gaat in quarantaine.


Servicedocumenten

Meer informatie vanuit de Rijksoverheid en de VO Raad is hier na te lezen:

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!