Nieuws

Nieuwsbrief MR

2 juli 2020
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de MR verkiezingen, de wijziging van de herkansingen vwo-4/vwo-5 in het schoolexamenreglement en het formatieplan BRAVO! College.

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!