Nieuws

Naleven basisregels

10 juni 2021
Terug

Hoewel de versoepelingen in rap tempo worden doorgevoerd, blijft het belangrijk dat we ons op school aan de basisregels blijven houden. Alleen dan kunnen we samen veilig naar school blijven gaan.

We willen alle leerlingen er nogmaals op wijzen dat we bij droog weer buiten op het schoolterrein achter de school pauzeren. Blijf tijdens de pauzes dus niet in het lokaal. Daarnaast blijft het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen in de school verplicht. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!