Nieuws

Melden afwezigheid

19 januari 2022
Terug

Naast het opvolgen van de maatregelen, waarmee we zo veel als mogelijk proberen te voorkomen dat leerlingen en medewerkers besmet worden, is de registratie van de afwezige leerlingen ook belangrijk. Het is voor ons belangrijk om te weten of uw kind ziek is, een positieve zelftest of klachten heeft waarvoor een test bij de GGD aangevraagd is, in quarantaine is of om een andere reden afwezig is.

Op basis van de officiële registratie kan de schoolleiding, al dan niet in overleg met de GGD, besluiten om een volledige klas of jaarlaag thuisonderwijs te geven. Als dat het geval is wordt u daar als ouders over geïnformeerd. Bij het bellen naar de receptie zal de receptiemedewerker doorvragen, zodat wij dit goed kunnen registreren in Somtoday.

Alvast dank voor uw medewerking hierbij!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!