Nieuws

Leerlingenstatuut

14 januari 2021
Terug

Het College vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op Het College duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut, welke onlangs een wijziging heeft ondergaan.

Het leerlingenstatuut is hier in te zien en altijd terug te vinden onder ‘documenten’. Graag willen wij jullie extra attenderen op artikel 3.1: regels en afspraken en dan specifiek op het derde aandachtspunt (het dragen van een mondkapje). Het statuut is besproken in de voltallige MR en heeft instemming gehad van de leerlinggeleding van de MR.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!