Nieuws

Kleur bekennen en reflecteren door leerlingen

12 november 2020
Terug

Op 3 november vond de eerste reflectiedag op Het College plaats. De tweedejaars leerlingen hadden een heel eigen programma. Ze startten met de leerlingarena, waarbij zij reageerden op twee verschillende stellingen.

Bijvoorbeeld: volwassenen overdrijven 'het pesten' via de telefoon. Een andere stelling was: ik vond lessen online prettiger dan in de klas. Door met elkaar deze stellingen te bespreken, kwamen leerlingen erachter hoe verschillend de meningen er onderling over zijn. Ook leerden ze ook vanuit andere perspectieven naar de stelling kijken.


Gedrag

Daarna onderzochten de leerlingen wat hun specifieke gedrag is in de klas. De Academie voor Innovatief Trainen begeleidde de leerlingen op ludieke manier in dit onderzoek. Er waren vier verschillende types onderverdeeld in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Waarbij de gele leerlingen de enthousiastelingen met de vele ideeën zijn. De rode van het doel en de beslissingen. Groen van het harde werken en de goede sfeer en blauw van structuur en analyse.

Er werden volop vragen aan elkaar gesteld tijdens het forum zoals deze van geel aan blauw: “Waarom ben je altijd zo kritisch op mij?” Waarop blauw antwoordde: “Ik ben kritisch, niet alleen op jou maar op alles en iedereen, ook op mezelf.”

Mooie vragen en antwoorden kwamen boven tafel. De leerlingen waren open en eerlijk tegen elkaar met ook een kritische noot.


Samenwerken

Als laatste onderdeel gingen de leerlingen in 16 verschillende teams duplotorens bouwen. Het samenwerken werd hier op de proef gesteld. Wanneer zit je in iemand zijn allergie en wanneer kun je het ombuigen zodat je kunt samenwerken en elkaar kunt aanvullen?


Mooie en intensieve dag

Een mooie en intensieve dag, waarbij niet alleen de leerlingen hebben mogen reflecteren, maar ook de docenten een inkijkje kregen in de gedachtegang van hun leerlingen. Een geslaagde reflectiedag waarbij een vervolg niet kan uitblijven!

foto1.jpg

foto3.jpg

foto4.jpg

foto5.jpg

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!