Nieuws

Kijk- en luistertoetsen

15 januari 2020
Terug

De kijk- en luistertoetsen voor VWO-6 Engels worden afgenomen op dinsdag 21 januari 2020 om 8.45 uur. De kijk- en luistertoets Frans en Duits worden op resp. 6 en 20 februari afgenomen.

We verwachten wel dat je op de dag dat je een toets hebt, om 8.35 uur op school bent, zodat we tijdig kunnen starten. Vanaf blok 2 heb je gewoon weer les. De lokalenindeling volgt nog op de schermen.

De kijk- en luistertoetsen zijn een examenonderdeel, dus wij accepteren geen afmeldingen omwille van medische begeleiding, open dagen, meeloopdagen, etc. 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!