Nieuws

Kijk- en luistertoetsen

10 januari 2019
Terug

De kijk- en luistertoetsen voor VWO-6 worden afgenomen op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019 om 8.45 uur. De dagen dat je geen toets hebt, heb je het eerste blok vrij. 

We verwachten wel dat je op de dag dat je een toets hebt, om 8.35 uur op school bent, zodat we tijdig kunnen starten. Vanaf blok 2 heb je gewoon weer les. De lokalenindeling volgt nog op de schermen.

De kijk- en luistertoetsen zijn een examenonderdeel, dus wij accepteren geen afmeldingen omwille van medische begeleiding, open dagen, meeloopdagen, etc. 


Dagplanning


Maandag 21 januari 2019
VWO Duits

Dinsdag 22 januari 2019
VWO Engels

Woensdag 23 januari 2019
VWO Frans

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!