Nieuws

Kijk- en luistertoetsen

11 januari 2018
Terug

De kijk- en luistertoetsen voor VWO-6 worden afgenomen op 23, 24 en 29 januari 2017 om 8.45 uur. De dagen dat je geen toets hebt, heb je het eerste blok vrij.  We verwachten wel dat je op de dag dat je een toets hebt, om 8.35 uur op school bent, zodat we tijdig kunnen starten. Vanaf blok 2 heb je gewoon weer les. De lokalenindeling volgt.

De kijk- en luistertoetsen zijn een examenonderdeel, dus wij accepteren geen afmeldingen omwille van medische begeleiding, open dagen, meeloopdagen, etc. 

Dagplanning


23 januari 2017
VWO Engels

24 januari 2017
VWO Frans

29 januari 2017
VWO Duits

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!