Nieuws

Hoofdluis

21 november 2022
Terug

Bij één of meerdere leerlingen uit leerjaar 1 is hoofdluis geconstateerd. Wij stellen u hier graag van op de hoogte. Heeft u een zoon of dochter in de onderbouw? Dan is het goed uw kind op hoofdluis te controleren.

Het is voor de betreffende leerlingen en hun ouders erg vervelend, maar het is beslist geen schande. Hoofdluizen zijn echte ‘overlopers’ en zijn geen teken van slechte verzorging; in principe kan elk kind en elke volwassene hoofdluis oplopen. De attente ouders hebben het meteen laten weten, zodat alle andere ouders hun kind kunnen controleren. Dit is belangrijk, omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt.


Luizencontrole

Controleer dus uw kind(eren) en uzelf nauwkeurig. Dat doet u door goed tussen de haren te kijken. Soms kunt u de hoofdluizen zien bewegen. Maar ook als u geen luizen ziet en wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de neten, kunnen zich ontwikkelen tot luizen. Om vast te stellen of het om hoofdluis gaat, kunt u het haar kammen met een luizen- of netenkam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval goed het haar achter de oren en in de nek.


Behandelen

Constateert u luizen, begin dan meteen met het behandelen en kijk de rest van het gezin goed na. Behandelen kan op twee manieren: de uitkammethode of een hoofdluismiddel in combinatie met kammen. De uitkammethode heeft de voorkeur in verband met brandbaarheid van enkele middelen in combinatie met haar, de kosten en resistentie van sommige middelen.

Met nadruk wordt erop gewezen, dat u alleen moet behandelen indien u hoofdluis aantreft en/of bij onbehandelde neten die zich dichter dan enkele centimeters bij de hoofdhuid bevinden. De hoofdluismiddelen werken niet preventief.


Melden

Om adequaat op de hoofdluisproblematiek te kunnen reageren, vragen wij u om aan de school door te geven als u hoofdluis bij uw kind aantreft. Meld hoofdluis ook bij ouders van vriend(inn)en, bij logeerpartijen en eventueel bij clubs.


Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de GGD Limburg Noord, afdeling Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer 088 - 119 12 00, of via de website van de GGD: www.ggdlimburgnoord.nl/hoofdluis

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!