Nieuws

Het begaafdheidsprofiel

11 juni 2015
Terug

Het College is lid van de vereniging begaafdheidsprofielscholen (BPS). De aangesloten scholen worden minimaal één keer in de vier jaar gevisiteerd door schoolleiders, docenten en leerlingen van andere scholen die lid zijn. Op donderdag 17 september 2015 is het zover en zal een groep vanuit het BPS Het College komen visiteren.


Enquête

Ter voorbereiding op de visitatie ontvangen de leden van de visitatiecommissie een aantal documenten: het schoolplan, het schooljaarplan, het zorgplan, de schoolgids etc. De kern van de informatie is echter de beleving van het aanbod aan onderwijs en de begeleiding voor de leerlingen die herkend zijn als hoogbegaafd en/of extra getalenteerd zijn. Om dit in beeld te krijgen ontvangen alle ouders van de leerlingen die herkend zijn als hoogbegaafd en/of extra getalenteerd zijn in week 25 een brief met het verzoek om een enquête in te vullen. De enquête staat open van 15 juni t/m 26 juni.

Voor de school en voor het HB-team in bijzonder is deze visitatie een goede gelegenheid om ons beleid tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Wij bevelen de enquête dan ook van harte aan!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!