Nieuws

Gezocht: enthousiaste ouder/verzorger voor de MR

5 februari 2019
Terug

Vanwege het vertrek van een ouder (Fiona van der Lugt) is er een vacature ontstaan in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR van het College is op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder/verzorger die de oudergeleding wil komen versterken.

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Als MR-lid ben je dus actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid op school en kun je, ook namens alle ouders, alle vragen stellen die met school te maken hebben. Gedurende het jaar staan onderwerpen zoals het schooljaarplan, de schoolgids, groepsindeling, formatie en het vakantierooster maar ook onderwijs innovatie op de agenda.

De MR vergadert ongeveer éénmaal per maand (19.30 – 21.30 uur).


Samenstelling MR

De leden van de MR zijn gekozen vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De zittingsduur is beperkt tot drie jaar. Na deze periode kan men zich weer herkiesbaar stellen.


Procedure

De MR stelt graag alle ouders/verzorgers in de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

Indien er meerdere aanmeldingen zijn organiseert de MR verkiezingen waarbij alle ouders/verzorgers hun stem kunnen uitbrengen om een nieuw MR-lid te kiezen. De MR zal alle ouders/verzorgers tijdig informeren over het vervolg van de verkiezingsprocedure indien zich meerdere kandidaten beschikbaar stellen. 

Geïnteresseerd?

Heeft u als ouder /verzorger nog vragen dan kunt u per email contact opnemen met ouder lid MR Peter Theunissen (petertheunisen2@kpnmail.nl)

U kunt zich uiterlijk aanmelden tot maandag 18 februari bij de secretaris van de MR, Judith Hangx per email:(j.hangx@stichtinglvo.nl).

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!