Nieuws

Gevolgen vrijwillige ouderbijdrage voor Tweetalig Onderwijs

22 juli 2021
Terug

Het onderwijs in Nederland wordt grotendeels door de overheid betaald. De bedragen die de school van de overheid krijgt, zijn helaas niet kostendekkend. Hierbij gaat het om (extra) activiteiten, voorzieningen en verbruiksmaterialen. Dit zijn de niet-subsidiabele schoolkosten, oftewel de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Per 1 augustus 2021 komt er een wijziging in de vrijwillige ouderbijdrage die mag worden gevraagd voor activiteiten die de school organiseert. Meer informatie over deze wijziging vindt u in de brief ‘niet-subsidiabele schoolkosten en digitale factuurverwerking’ die u aantreft bij de informatie start schooljaar.

Gevolgen voor het Tweetalig Onderwijs

Het leek er lange tijd op dat profielscholen die aangesloten zijn bij een ‘overkoepelend verband’ een uitzonderingspositie zouden krijgen. Dat blijkt echter niet het geval. De wetswijziging heeft daarom ook gevolgen voor de activiteiten die kunnen worden aangeboden voor het Tweetalig Onderwijs. Door de aanvullende wetgeving met betrekking tot de ouderbijdrage kunnen we het bestaande TTO-programma niet meer aanbieden. Omdat we echter niet van het ene op het andere moment willen stoppen met reizen, willen wij proberen om in ieder geval de Dublin-reis, dé afsluitende reis van TTO-onderbouw, door te laten gaan. Tenslotte hebben deze leerlingen door corona nog geen enkele reis gehad. Ze zijn met heel andere verwachtingen aan TTO begonnen.

Op de algemene ouderavond gaan we inventariseren of ouders/verzorgers hun zoon/dochter mee willen laten gaan naar Dublin. We geven daarbij aan dat de school de reis graag wil faciliteren en organiseren, maar dat we dan van tevoren wel willen weten of ouders er de kosten voor willen dragen. Met een betaling van minimaal 90% van de ouders kan de reis doorgaan.

Ook in het overige TTO-programma zullen wellicht zaken veranderen. Het komende jaar zullen we aftasten wat de mogelijkheden in de nieuwe situatie zijn. Daarna kijken we hoe we het definitief gaan aanpakken.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!