Nieuws

Enquête GSA

11 oktober 2021
Terug

Vandaag is het Coming Out Dag, dé dag om onze GSA (Gender and Sexuality Alliance) op Het College onder de aandacht te brengen. De GSA bestaat uit leerlingen die zich inzetten om de LHBTI+ community zoveel mogelijk zichtbaar en bespreekbaar te maken binnen de school. Zij organiseren allerlei activiteiten en hebben meerdere keren per jaar vergaderingen. Vorig jaar leverden ze op Coming Out dag hun bijdrage aan het hijsen van de regenboogvlag. Deze wappert al 365 dagen voor de ingang van de school om de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit te vieren.


Vrijwillige en anonieme enquête

Voor de GSA-leerlingen is het belangrijk dat de school een veilige omgeving is die openstaat voor iedereen. Om inzicht te krijgen hoe de leerlingen op Het College tegen het onderwerp LHBTI+ aankijken, heeft de GSA een anonieme enquête opgesteld. We hopen dat zoveel mogelijk leerlingen van onze school deze enquête in willen vullen. Invullen duurt maximaal 10 minuutjes. Om een zo reëel mogelijk beeld te schetsen, zijn we gebaat bij zoveel mogelijk antwoorden.

Enquête

 

Ook actie ondernemen?

Vind jij het ook belangrijk dat de school een veilige omgeving is die openstaat voor iedereen en wil je samen met de GSA actie ondernemen? Stuur dan een mailtje naar de leerlingenraad (leerlingenraad@college.nl) met je e-mail, telefoonnummer en een korte motivatie. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!