Nieuws

Eindexamens 2021

11 januari 2021
Terug

Onlangs heeft minister Slob bekend gemaakt hoe de centrale examens er dit schooljaar uitzien (info rijksoverheid). Waar normaal de examens in het eerste tijdvak plaatsvinden en de herkansingen in het tweede tijdvak, heeft de minister gekozen voor een grotere spreiding.

Er zijn dit schooljaar drie tijdvakken, waarbij de leerling kan kiezen zijn of haar examenvakken te spreiden over twee tijdvakken. In het derde tijdvak kan de leerling niet één maar twee vakken herkansen. Het eerste examentijdvak is van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni 2021 en het tweede tijdvak is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni 2021. De herkansingen vinden plaats van 6 juli tot en met 9 juli 2021.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!