Nieuws

Continuering onderwijs

23 november 2021
Terug

Vanaf 12 november 2021 geldt de door het kabinet aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Met de aanscherping van deze quarantaineregels en het oplopende aantal besmettingen, krijgen we helaas steeds meer te maken met verzuim. Zowel bij leerlingen als bij docenten. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om alle lessen fysiek te laten plaatsvinden.

Daar waar mogelijk proberen we deze lessen online plaats te laten vinden. In sommigen gevallen zit(ten) (een deel van) de leerlingen thuis, in andere gevallen zitten de leerlingen op school en geeft de docent vanuit huis online instructie. Voor de betreffende vakken staat een vergadering met leerlingen in Teams klaar. 

 
Afspraken afstandsonderwijs

De afspraak is dat een leerling die één of enkele dagen afwezig is, net als in het verleden, de lesstof bij moeten werken en inhalen met behulp van de planners en lesstof in Itslearning. Leerlingen die in quarantaine moeten, bieden we waar mogelijk afstandsonderwijs aan. Ook leerlingen die vanwege een zorgsituatie of blessure langdurig afwezig zijn, kunnen met de mentor afspraken maken voor het volgen van afstandsonderwijs. Onder ‘langdurig’ verstaan we langer dan vijf dagen.

 
Mondkapjes en 1,5 meter afstand

Het is goed om daar waar het kan het advies om 1,5 meter afstand te houden op te volgen. We willen leerlingen vragen om, indien mogelijk, zoveel mogelijk 1,5 m afstand te houden tot de docent. Momenteel is er geen verplichting voor het dragen van een mondkapje. Echter, het staat leerlingen en personeel vrij om een mondkapje te dragen als dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. 


Ziekmelden

Ziekmelden kan zoals gewoonlijk via onze receptie (0495-657740). Geef bij de ziekmelding a.u.b. aan of uw zoon/dochter in staat is om afstandsonderwijs vanuit thuis te volgen. Neem daarbij ook contact op met de vakdocenten via de mail en sein de klasgenoten in, zodat zij op de hoogte zijn van het volgen van afstandsonderwijs.


We begrijpen dat dit geen ideale situatie is, maar doen ons best om de voortgang van het onderwijs zoveel mogelijk te continueren. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor of de vakdocent.  

Hopende op uw begrip.

Janneke Jacobs,
Locatiedirecteur Het College

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!