Nieuws

Coach van de huiswerkmaker bovenbouw

5 februari 2018
Terug

Leerlingen die de onderbouw veelal probleemloos doorlopen, lopen in de bovenbouw soms (volledig) vast. Marktonderzoek en enquêtes tonen aan dat grotere stofeenheden in de bovenbouw, naast de vaak diepere stof, plus een deuk in de motivatie bij leerlingen de drie meest genoemde oorzaken zijn. Er wordt in de bovenbouw opeens een beroep gedaan op heel andere vaardigheden dan in de onderbouw. Te vaak vergeten we dat de stap van onder-  naar bovenbouw een  heel grote stap kan zijn.

Thema-avonden

Om u en uw zoon/dochter een helpende hand hierin te bieden, organiseert Het College twee avonden met de thema’s: plannen, leerstrategieën en motivatie. Tijdens deze avonden gaan we praktisch aan de slag. De avonden zijn bedoeld voor ouders én leerlingen van VWO-4, HAVO-4 en MAVO-3. Interesse? De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich nog aanmelden voor de tweede sessie op maandag 19 februari 2018. 

Ouderbetrokkenheid

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat ouderbetrokkenheid bij school een positieve invloed heeft op de leerresultaten én het welbevinden van leerlingen. In de onderbouw laat een leerling zich vaak nog helpen bij het maken van huiswerk. In de bovenbouw hebben leerlingen heel andere behoeften.     


Thema-avonden

Om u en uw zoon/dochter een helpende hand hierin te bieden, organiseert Het College twee avonden met de thema’s: plannen, leerstrategieën en motivatie. Tijdens deze avonden gaan we praktisch aan de slag. Na een kort theoretisch kader (daaraan valt nu eenmaal niet te ontkomen), gaat u met uw kind ter plekke aan de slag. Met de opgedane kennis en ervaring kunt u hopelijk thuis verder aan de slag. De avonden zijn bedoeld voor ouders én leerlingen van VWO-4, HAVO 4 en MAVO-3.


Planningen en aanmelden

De eerste bijeenkomst heeft op maandag 29 januari 2018 plaatsgevonden. Aanmelden kan nog voor de tweede avond: 

  • Maandag 19 februari 2018: thema's leerstrategiën en motivatie

Voor aanmelden of vragen kunt u mailen naar Manuela Bertrand m.bertrand@lvo-weert.nl. Geef bij de aanmelding a.u.b. het volgende aan:

  • Uw naam
  • Naam van de leerling
  • School en leerjaar van de leerling
  • Met hoeveel personen u komt

Vermeld u in de onderwerpregel a.u.b. 'Aanmelding coach van de huiswerkmaker bovenbouw'

De avonden starten om 18.30 uur en zal ongeveer twee uur duren. De locatie is Het College Weert.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!