Nieuws

CITO Toets 0 leerjaar 1

14 september 2020
Terug

Op Het College willen we de voortgang van leerlingen extra monitoren bij de (kern)vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Met een zogenoemde 0-meting kan de school nagaan in welke mate uw zoon of dochter de leerstof beheerst.  

In het jaarrooster staat Toets 0 gepland op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober. De leerlingen maken drie taken per dag. Ze worden om 08.45 uur op school verwacht. Op beide dagen zijn ze om 12.00 uur klaar met de taken. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij. 

Middels deze brief willen we u informeren over de manier waarop Toets 0 af gaan nemen. Toets 0 is overigens geen beoordelingstoets zoals u dit van de Citotoets op de basisschool kent. Voorbereiden is dus niet nodig.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!