Nieuws

CITO-metingen

11 april 2019
Terug

Op dinsdag 7 en woensdag 8 mei 2019 worden in VWO-1, 2 en 3 de CITO-metingen afgenomen. Deze methodeafhankelijke toetsen meten de prestaties van de leerlingen op kernvaardigheden in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs.

De leerlingen van VWO-1 maken de 1-meting, de leerlingen van VWO-2 maken de 2-meting en de leerlingen van VWO-3 maken de 3-meting. De leerlingen krijgen via de mentor een brief mee naar huis met verdere informatie. Deze brief is hier terug te vinden. De gewone lessen komen op deze dagen te vervallen.

U wordt uiteraard op de hoogte gesteld van de resultaten van de metingen. Deze resultaten kunt u vergelijken met de landelijke normen. De verwerking van de toetsresultaten duurt ongeveer vier weken. Hebt u nog een vraag over deze metingen? De mentor van uw zoon/dochter kan u hierover informeren. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!