Nieuws

CAO-regeling ontwikkeltijd: verkorte lesweken

4 juni 2019
Terug

In het onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs is afgesproken dat de werkdruk voor docenten vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. Leraren(teams) en schoolleiding maken zelf een plan over de invulling van deze uren.

Verkort lesrooster

Op Het College is besloten de ontwikkeltijd voor docenten in te vullen door deze in de week vóór de laatste drie toetsweken in te zetten in de vorm van een 45-minuten rooster. Leerlingen krijgen hierdoor meer studietijd om hun toetsen voor te bereiden.

In het schooljaar 2019-2020 volgen de leerlingen in de volgende weken een 45-minuten rooster:

  • 5 t/m 11 december 2019
  • 16 t/m 20 maart 2020
  • 18 t/m 24 juni 2020 

Het 45-minuten rooster in hier in te zien.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!