Nieuws

AVG-toestemming voor klassenfoto's

16 mei 2023
Terug

Bij de start van het nieuwe schooljaar zal ook de schoolfotograaf weer op Het College langs komen. Daarom willen wij u er alvast op wijzen dat wij volgens de AVG-wet toestemming nodig hebben voor het kunnen afgeven van een klassenfoto. 

Toestemming geven via Somtoday

Via Somtoday kunt u uw akkoord geven voor de klassenfoto (er zijn meerdere categorieën om akkoord op te geven) of u kunt er bewust voor kiezen om geen akkoord te geven. Hiervoor moet u inloggen met de gegevens van het ouderaccount. Hoe dit werkt, leest u  hier. Of u nu wel of geen toestemming verleent, voor ons is het van belang dat u in ieder geval uw keuze doorgeeft. 


Deadline: 30 juni

De meesten hebben reeds een keuze gemaakt, maar wellicht is het u ontschoten. Op 30 juni wordt voor de laatste maal bekeken welke klas volledige toestemming heeft en welke klas niet. Bij geen volledige toestemming, wordt ervoor gekozen om het komend schooljaar GEEN klassenfoto beschikbaar te stellen.  

Wij hopen dus op uw medewerking!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!