Nieuws

Annulering voorlichtingsactiviteiten decanaat

1 september 2020
Terug

Vanwege de coronamaatregelen kan de voorlichtingsavond  over het studiekeuzeproces voor ouders VWO-5 op woensdag 16 september helaas niet doorgaan. Ouders kunnen hiervoor in de plaats aansluiten bij een webinar van Hermien Miltenburg. Zij geeft deze webinar deze herst enkele keren. Dat communiceert ze dan via www.studiekeuzekind.nl en de facebookgroep voor ouders Facebook ‘ouders en studie’. Er komt ook nog een PowerPoint in de portal van het decanaat.


Annulering Onderwijsbeurs Zuid 

Ook de Onderwijsbeurs Zuid op 9 en 10 oktober 2020 is geannuleerd. De voorlichting vindt online plaats. Op 21 t/m 26 september vindt de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek plaats. Een week lang zijn er iedere dag diverse interactieve en informatieve online voorlichtingen in samenwerking met ruim 40 onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Hierbij is ook ruimte voor individuele studiekeuze coaching. Aanmelden is mogelijk op voorlichtingsweek.nl De voorlichtingsweek is voor zowel de leerlingen als voor de ouders interessant.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!