Nieuws

Afspraken toetsweek

2 april 2024
Terug

Binnenkort vindt de derde toetsweek van het schooljaar plaats. We willen graag een aantal afspraken rondom de komende toetsweek en de daarop volgende toetsweken met jullie delen. Deze regels gelden ook voor toetsen die buiten de toetsweek vallen.

  • Elke leerling neemt alleen nog het materiaal dat nodig is om de toets te maken mee het lokaal in. Te denken valt dan aan pen, potlood, rekenmachine, etc. Een etui is dus niet toegestaan en de tas wordt opgeborgen in het kluisje.
  • Uitzondering hierop is dat de leerlingen uit de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) een leesboek mogen meenemen.
  • Het gebruik van (digitale) hulpmiddelen die niet als officiële hulpmiddelen staan aangegeven, mogen niet in het lokaal aanwezig zijn. Het gaat dan om onder andere mobiele telefoons, smartwatches en (draadloze) ‘oortjes’. Deze moeten in het kluisje van de leerling opgeborgen worden.

Mocht een leerling deze apparaten tijdens de toets toch bij zich hebben in het lokaal, ongeacht of er zichtbaar gebruik van wordt/is gemaakt, dan wordt dit als een onregelmatigheid beschouwd. De regels m.b.t. toetsen kun je ook terugvinden op de website onder praktische zaken > regels en afspraken.

We wensen alle leerlingen via deze weg veel succes met de komende toetsweek!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!