Nieuws

Aanpassing PTA leerjaar 4 en 5

2 juni 2020
Terug

In maart heeft, door de omstandigheden rondom COVID-19, voor de leerlingen toetsweek 3 helaas niet kunnen plaatsvinden.

Nu het onderwijs weer (gedeeltelijk) fysiek gaat plaatsvinden, gaan we voor leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 de toetsweek organiseren zoals die in de jaarplanning opgenomen is.

De PTA's voor de leerjaren 4 en 5 zijn hiervoor aangepast en goedgekeurd en zijn gepubliceerd op de website van school. In de aanpassing is de vakgroepen gevraagd om de toetsstof zodanig samen te stellen, dat leerlingen niet overvraagd worden in de voorbereiding. Dus een gecomprimeerde toetsstof van zowel periode 3 als 4, waarbij goed gekeken wordt naar wat nu per se getoetst moet worden en wat ook later nog kan. Als stof in het volgende leerjaar nog terug komt, dan kan het ook dan getoetst worden en hoeft het nu niet. De leerlingen worden hierover tijdig geïnformeerd door de vakdocenten. Wellicht is dat al gebeurd. Aarzel niet om hierover met vakdocenten contact op te nemen om duidelijkheid te krijgen.

De toetsen duren maximaal 60 minuten. Het toetsrooster wordt half juni bekend.

De aangepaste PTA’s zijn gereed in te zien via leerlingen > multimedia > documenten > PTA's

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!