Nieuws

Aanbod extra activiteiten Het College

9 juli 2020
Terug

In navolging van een eerder bericht over het aanbod van extra activiteiten in het kader van de initiatiefwet, informeren wij u over hetgeen dit betekent voor Het College. In de initiatiefwet, die 7 juli jl. ook door de Eerste Kamer is aangenomen, is vastgelegd dat alle leerlingen altijd moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die een school organiseert om kansenongelijkheid te voorkomen. 

Gezien de financiële risico’s heeft de wet grote consequenties voor de activiteiten die we in de toekomst kunnen aanbieden. Voor het schooljaar 2020-2021 betekent het dat onder andere reizen en meerdaagse uitwisselingen geen doorgang vinden. Het gaat dan onder andere om de ELOS-uitwisselingen, de meerdaagse excursie naar Madrid en de examenreis. Reizen die vallen binnen het Tweetalige Onderwijs gaan wel door, aangezien profielscholen die aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie vooralsnog een uitzonderingspositie krijgen. Ook Sportline en het daaraan gekoppelde skikamp vinden vanaf het schooljaar 2020-2021 geen doorgang.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!