Begeleiding

Veel leerlingen doorlopen de school zonder noemenswaardige problemen. Mocht er toch iets zijn waarbij je hulp of extra begeleiding nodig hebt, dan kun je terecht bij onderstaande contactpersonen:


De mentor

In eerste instantie kun je met vragen terecht bij jouw mentor. Iedere leerling op Het College krijgt een mentor toegewezen. Hij of zij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden. De mentor is de contactpersoon voor jou, jouw ouders en vakdocenten. Een overzicht van de mentoren 2022-2023 is hier in te zien. 


Vertrouwenspersoon

Vind je het lastig om iets met je mentor te bespreken? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. Dit zijn dhr. Reumkens en mw. Haarmans. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon onderneemt pas actie wanneer jij daarmee instemt.Veiligheidscoördinator

Heb je te maken met pesterijen of merk dat je iemand in jouw omgeving gepest wordt? Dan kun je terecht bij mevrouw Klomp (e.klomp@stichtinglvo.nl). Zij is het aanspreekpunt in het kader van pesten en is verantwoordelijk voor het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Intern ondersteuningsteam

Naast bovenstaande contactpersonen, beschikt de school over het Intern ondersteuningsteam (IOT). Hierbij zijn ook externe instanties/specialisten betrokken. De mentor kan indien nodig contact opnemen met het IOT om extra of intensieve ondersteuning te bespreken.

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!