PTO-PTA-PTB

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).


PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en
PTB (Programma van Toetsing en Bevordering)


2023-2026 (huidige V4)

  • Volgen


2022-2025 (huidige V5)


2021-2024 (huidige V6)


Individuele PTA's kunnen opgevraagd worden bij de PTA-coördinator.


PTO's (programma van toetsing onderbouw)


Leerjaar 1

  • Volgen


Leerjaar 2

  • Volgen

Leerjaar 3

  • Volgen

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!