LOOT: onderwijs en topsport

Het College is een LOOT-school; een school die speciale begeleiding biedt voor toptalenten op het gebied van sport. Het College motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Het College vormt, samen met scholen uit Sittard en Venlo, één van de drie LOOT-scholen in Limburg.
 

Topsport

LOOT staat voor Landelijk Overlegorgaan Onderwijs en Topsport. Een LOOT-school is een school waar je als sporttalent onderwijs en sport samen kunt ontwikkelen. Deze begeleiding krijg je vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt het College samen met Topsport Limburg; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten.


Aangepast onderwijs

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. De school biedt daarom extra faciliteiten. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. Maatwerk daar gaat het om. Faciliteiten die je als sporttalent kunt krijgen, zijn:

  • Een flexibel rooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden.
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
  • Uitstel of vermindering van huiswerk.
  • Voorzieningen om achterstanden door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te werken.
  • Uitstel of aanpassing van repetities, schoolonderzoeken en/of schoolexamens.
  • Begeleiding van de LOOT-coördinator.
  • Gespreid examen over twee schooljaren.
  • Bemiddeling sportaccommodatie.


Stimuleren en motiveren

Het College wil als LOOT-school zoveel mogelijk meewerken aan het uitbouwen van een sportcarrière, al blijft het behalen van het schooldiploma het belangrijkste doel. Belangrijk is dat dit samen gaat met het goed presteren en ontwikkelen van de sportcarrière. Voor een succesvolle combinatie van studie en talent is ook de rol van ouders van groot belang. Het stimuleren en motiveren van hun kinderen wordt niet alleen op het sportieve vlak verwacht, maar ook ten aanzien van de studieresultaten. Ouders kunnen in nauwe samenwerking met de coördinatoren van de school en de stichting LOOT contacten onderhouden op sport- en studiegebied.


Toelatingsvoorwaarden

Begin 2010 heeft NOC*NSF met de sportbonden nieuwe (aangescherpte) criteria opgesteld voor het toekennen van de talentenstatus, welke recht geeft op LOOT-faciliteiten. Deze zgn. talentenprofielen zijn gebaseerd op een leeftijdsprofiel, programmaprofiel en prestatieprofiel. Er zijn drie talentenstatussen: belofte, nationaal talent en internationaal talent.

Alleen leerlingen die in het bezit zijn van zo'n talentenstatus, toegekend door de sportbond, hebben recht op LOOT-faciliteiten. De leerlingen die niet (meer) officieel aan de criteria voldoen, maar wel in het bezit zijn van een topsportpas gegeven door Topsport Limburg, blijft de school binnen de wettelijke regels zoveel mogelijk faciliteiten bieden. Via de coördinatoren van de school kan een aanvraag worden ingediend om als LOOT-leerling te worden toegelaten.


Kosten

Aan de LOOT-begeleiding zijn in de meeste gevallen geen kosten verbonden. Mocht in individuele gevallen een bijdrage noodzakelijk zijn, dan wordt dit in overleg met de ouders/verzorgers geregeld.


Voor vragen over de LOOT-begeleiding kan contact op worden genomen met de coördinatoren LOOT dhr. Meertens (j.meertens@college.nl) en dhr. Van Erum (y.vanerum@college.nl). 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!