Versoepelingen coronamaatregelen

16 september 2021
Terug

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september 2021 kondigde demissionair premier Rutte de verdere afbouw van het pakket coronamaatregelen aan. Wat dit betekent voor de regels op onze school leggen we hieronder uit.


Maatregelen voortgezet onderwijs

Met ingang van 25 september aanstaande hoeven leerlingen en onderwijspersoneel geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel. Hoewel deze maatregelen niet meer verplicht zijn, staat het iedereen vrij een mondkapje te dragen en de 1,5 meter afstand aan te houden. Het is belangrijk dat we met respect en verdraagzaamheid met elkaar omgaan.

De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden, net als in de rest van de samenleving:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.


Zelftesten en quarantaine

Omdat de vaccinatiegraad van kinderen van 12 jaar en ouder snel toeneemt, vervalt het risicogericht zelftesten op school. Bij leerlingen en medewerkers die beschermd zijn, is zelftesten niet nodig. Je wordt als beschermd gezien als je:

 • 14 dagen of langer geleden je tweede prik hebt gekregen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca;
 • 14 dagen of langer geleden je eerste prik hebt gekregen van één van bovenstaande vaccins én corona hebt gehad;
 • 28 dagen of langer geleden je Janssen-vaccinatie hebt gekregen;
 • minder dan zes maanden geleden corona hebt gehad.

Alleen leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, worden gevraagd om twee keer per week een zelftest te doen en bij een positieve uitslag thuis te blijven en zich te melden bij de GGD. . De zelftesten kun je gratis ophalen bij het Front Office. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. 


Blijf alert

Het onderwijs gaat zo steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf dus alert op klachten en zorg voor elkaar. Klachten die kunnen passen bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • (licht) hoesten;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • kortademigheid/benauwdheid;
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden.


Wat te doen bij een besmetting?

Ben je positief getest? Blijf thuis en geef de ziekmelding door via het algemene telefoonnummer van onze school (0495 657740). Ben je in nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) geweest met iemand die corona heeft en ben je (nog) niet beschermd? Blijf dan thuis in quarantaine en laat je testen bij de GGD. Leerlingen die als voldoende beschermd worden beschouwd, hoeven als ‘huisgenoot of overig nauw contact’ niet meer in quarantaine. Steeds meer leerlingen zullen dus niet meer in quarantaine hoeven bij een besmetting. 

Vragen of zorgen?

De afgelopen coronatijd was voor onze leerlingen op verschillende manieren zwaar. De problemen die zij ervaren zijn divers. Wij willen jullie laten weten dat we aandacht hebben voor deze leerlingen. We voeren geregeld gesprekken en zijn extra alert. Heeft u als ouder/verzorger vragen over de situatie op school of specifieke zorgen over uw kind(eren)? Dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met ons intern ondersteuningsteam.

Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 en op de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.

Een gezond schooljaar toegewenst!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!